تشکر خاص رئیس شورای شهر اهرم بوشهر از مسئولان برای ابرسانی به نخل ها

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *