شوخی بازیگران و عوامل پشت صحنه به بالا رفتن قیمت دلار که باعث ناراحتی مردم شد

Leave your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *